Camping en jachthaven Terra Nautic, Zwolle

Afgelopen jaren is er door Bert Dyjers van Terra Nautic vaak de wens geuit om de camping en jachthaven te vernieuwen en de ruimte voor camping entree en botenverkoop op een beter zichtbare plek te krijgen.
In de loop van de tijd zijn er vele plannen gemaakt en uiteindelijk is er vergunning verleend voor deze grondige vernieuwing van Terra Nautic.

Omdat het terrein buitendijks is gelegen zijn er vele procedures doorlopen voordat uiteindelijk de vergunning verleend kon worden. Architect Martijn Linde heeft dat in overleg met gemeente, waterschap en provincie tot een goed einde gebracht.

Het Waterschap is blij met de uitbreiding omdat door een nieuwe situering van de gebouwen een betere doorstroming van de Vecht is gegarandeerd. Aan de entreezijde is een terp aangelegd met waarop het opvallende ontwerp van de architect gebouwd wordt.

Het ontvangstgebouw is gecombineerd met de botenverkoopruimte. Boven de verkoopruimte een bedrijfswoning
De gevel is zwart met gepotdekselde delen en een opvallend groendak.
Het groendak is natuurvriendelijk, vangt fijnstof op en is ook als een warme deken voor de woning eronder.
Dit gebouw staat uitzonderlijk goed in de uiterwaarden.
Het groendak is straks goed te zien vanaf de A28.
De bouwlocatie op het terrein is zorgvuldig gekozen zodat de natuur zo min mogenlijk schade ondervindt. Zo worden de kievietsbloemen ontzien.
De gemeente vindt het van bijzondere kwaliteit getuigen dat een bedrijfsgebouw een groendak krijgt en ziet het project als een voorbeeld voor bouwen in buitengebied.
Knol Bouw uit Hasselt heeft de bouw uitgevoerd

dsc-0116dsc-0116