54 Zorgplaatsen ’s Heerenloo, Ermelo

Zorgeenheden  Heeren Loo

Op vrijdag 17 mei vond de officiële, feestelijke opening plaats van de nieuwe woningen.
Eind 2011 startte de bouw van de wooneenheden. Begin 2013 was alles klaar en konden 54 bewoners van 's Heeren Loo locatie Ermelo verhuizen naar de prachtige nieuwbouw.

Met een speels concept heeft de architect hier een eigen identiteit gegeven aan de woonvoorzieningen voor gehandicapten. Een eigen thuis.

Door creatief met de beschikbare m2 om te gaan heeft de architect een overmaat aan prettig gesitueerde ontmoetingsruimten gecreëerd.

De 3 woonblokken hebben een vriendelijke uitstraling die past bij de natuurlijke omgeving van de lokatie.

Door een goed inzicht in de behoeften van de toekomstige doelgroep heeft de architect een optimale plattegrond ontworpen die vrijheid biedt om te leven en die de bewoners waar nodig intimiteit bied en beschermd en beschut.

In het woongebouw zit een grote diversiteit in het aangeboden woonprogramma, van complete appartementen tot zitslaapkamers met optimale zorg.

1601201386416012013864